Trao quyền cho các doanh nghiệp và hỗ trợ nhân viên thông qua công nghệ


Futureworld - Đối tác Doanh nghiệp của Apple

Futureworld là các chuyên gia của Apple, đi tiên phong trong việc triển khai và tương tác với thiết bị. Futureworld định nghĩa lại việc bán hàng, sửa chữa dịch vụ và giải pháp của Apple cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục. Chúng tôi quan tâm đến Doanh nghiệp và cho dù bạn là một công ty mới thành lập hay một doanh nghiệp toàn cầu, chúng tôi luôn chú trọng và giúp bạn tìm ra các giải pháp hiệu quả nhất về chi phí khi bạn điều hướng trong vũ trụ kỹ thuật số luôn thay đổi.

Sản phẩm mạnh mẽ

Futureworld cho phép doanh nghiệp của bạn thực hiện chiến lược kỹ thuật số với sự hỗ trợ của các sản phẩm mạnh mẽ của Apple, phụ kiện hoàn hảo và công nghệ kinh doanh thân thiện với nhân viên.

Triển khai và bảo mật

Cho dù Doanh nghiệp của bạn đang chọn một hay nhiều thiết bị cho mỗi người dùng, các giải pháp của Futureworld đảm bảo rằng việc tích hợp, quản lý, triển khai và bảo mật các sản phẩm Apple của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Futureworld là Đối tác Doanh nghiệp của Apple Vì vậy, chúng tôi có thể cung cấp tư vấn về Apple Business Manager, Apple School Manager (ASM) cũng như đăng ký cho thiết bị của bạn.

Lập kế hoạch + Tư vấn

Mỗi liên doanh công nghệ mới phải bắt đầu với một tầm nhìn rõ ràng, được củng cố bởi các mục tiêu tập trung và một kế hoạch chiến lược. Chúng tôi có thể cộng tác với bạn để tạo các kế hoạch chiến lược và đào tạo các Nhà lãnh đạo Apple Learning trong tổ chức của bạn để bạn có thể đạt được và duy trì các mục tiêu công nghệ của riêng mình.