MacBook Air 15”

Our most loved laptop, now with a spacious 15‑inch Liquid Retina display to make room for more of what you love. Supercharged by the M2 chip, with up to 18 hours of battery life.

Learn More

Buy Now


Education

Back To School

>> Tìm hiểu thêm

Buy More Save More

Chương trình khuyến mãi đặc biệt nhất mùa hè.
Mua chung các sản phẩm Apple để được nhận ưu đãi tốt nhất.

Learn More

Tìm máy Mac phù hợp với bạn

Learn moreMac làm được đó.

Khám phá xem Mac có thể làm gì cho bạn.

Learn more

Accessories

Explore Mac accessories.

>> Mua ngay